Toolkit logo
NO | EN
Illustrasjonsbilde
Energilader:

Bli-kjent

Dersom deltakerne ikke kjenner hverandre fra før bør alle få anledning til å presentere seg. Hvis man skal være sammen en halv dag eller mer kan det være lurt å investere litt mer tid i presentasjonen. En god start «varmer opp» og gjør gruppen klar til aktiv deltakelse

Stå på linje og si navn

Gjør plass til at alle kan stå på en linje gjennom rommet. Pek hvor linjen går fra den ene siden til den andre. Deltakerne skal nå plassere seg riktig i forhold til hverandre. De skal tenke seg at linjen er et alfabet der bokstaven «A» er i den ene enden og «Å» i den andre (bokstavene M, N, O, P er på midten et sted), og plassere seg på linjen etter fornavn i alfabetisk rekkefølge. Når alle har funnet sin plass, skal de si navnet sitt høyt. Linjen kan siden bli årstall fra 1900 i den ene enden til 2010 i den andre, og deltakerne kan plassere seg i forhold til alder. Kun fantasien setter grenser for hva linjen kan være og oppgaven som deltakerne kan få .

Presentere hverandre

I denne øvelsen blir deltakerne bedre kjent og alle får sagt litt. De som sitter ved siden av hverandre i hesteskoen skal danne par. Hvis det er ujevnt antall, og én blir uten partner, tar kurslederen denne rollen. Parene skal samtale kort om hva de heter, hva de gjør i hver- dagen, hobbyer, om de har barn og så videre. (5 minutter). De skal deretter presentere hverandre i plenum. Den i paret som blir presentert, skal reise seg opp, mens den som snakker blir sittende.


Kast ballen

Deltakerne står i en sirkel. En av dem holder en ball. Personen med ballen sier sitt navn og kaster ballen til en av de andre som tar den imot. Denne personen sier sitt navn og kaster til en ny person. Dette fortsetter til alle har sagt deres navn. Om man vil fortsette kan personen som holder ballen si sitt navn i tillegg til personen man kan kaster til.

NO | EN