Toolkit logo
NO | EN
Illustrasjonsbilde
Energilader:

Lag grupper

Ofte danner man grupper med de man kjenner godt fra før. Disse aktiviteten bryter dette mønsteret.

Finne hverandre ut fra lyd

  • En morsom måte å dele inn grupper på er at deltakerne skal finne hverandre gjennom å lage lyder. På forhånd skal leder skrive lapper med ulike dyr (sau, katt, hund osv). Lappene tilpasses ønsket antall deltakere i hver gruppe.
  • Deltakerne trekker hver sin lapp og lager lyden til dyret som står der. Man skal danne grupper med deltakere som lager samme lyd.

1-2-3

  • En enkel måte å dele inn i grupper på, er å telle deltakerne i forhold til antall grupper i gruppearbeidet.
  • Leder starter med å telle deltakerne fra den ene sende av hesteskoen (deltakerne kan også telle seg selv). Er det fem grupper, teller leder til fem. Den første deltakeren blir nummer én, den neste blir «to», og så videre helt til de fem første har fått sitt nummer.
  • Deretter fortsetter man å telle de neste fra én til fem. Når alle har fått tall, skal enerne, toerne og så videre samle seg i grupper. Det positive med denne måten å lage grupper på, er at man blander deltakerne. Ofte er det slik at de som kjenner hverandre fra før, setter seg ved siden av hverandre i hesteskoen.
NO | EN