Toolkit logo
NO | EN
Illustrasjonsbilde
Energilader:

Jordskjelv

En fysisk øvelse som skaper mye latter og engasjement. Kan gjerne gjennomføres utendørs da man trenger en del plass.

Gjennomføring

  • Alle deltakerne står ute på gulvet. De skal danne grupper på tre. To deltakere skal ta hverandre i hendene og heise dem opp slik at de danner et «hus». Den tredje, «mennesket», stiller seg så inni huset med de andres armer over seg. Armene i luften skal nå senkes beskyttende ned rundt mennesket i huset. Det skal lages så mange hus som det er deltakere.
  • En deltaker står alene i midten av rommet, med husene rundt seg. Denne deltakerens oppgave er å rope ut «hus», «menneske» eller «jordskjelv». Dersom vedkommende sier «hus», må de som danner hus heve opp armene, fortsatt sammen, forlate sitt menneske og finne et nytt menneske.
  • Hvis vedkommende sier «menneske», må alle de som står i husene komme seg ut av disse og forsøke å finne et nytt hus. Alle som forestiller hus må reise opp hendene sine slik at menneskene kan komme inn og ut.
  • Hvis vedkommende i midten sier «jordskjelv» skal alle hus oppløses og alle får i oppgave å danne nye hus med nye mennesker. Den som står i midten og har sagt enten «hus», «menneske» eller «jordskjelv», skal selv bli en del av leken og prøve å finne sin plass som enten “hus” eller “menneske”. Den deltakeren som blir igjen uten å være verken menneske eller hus, blir den neste til å stå i midten.

Energilader hentet fra "Bygg broer, ikke murer - 97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering" (Humanist forlag 2007)NO | EN