Toolkit logo
NO | EN
Illustrasjonsbilde
Foto: MRA
Aktivitet:

Dialogøvelsen

Når skiftet du mening sist? I møte med mennesker som har andre meninger enn oss selv, blir vi utfordret til å tenke og kanskje lære noe nytt.

Foto: MRA

Kjappe fakta om aktiviteten

tema for aktiviteten
Menneskerettigheter • Demokrati og medborgerskap • Negativ sosial kontroll
Målgruppe for aktiviteten
Ungdomsskole • Videregående skole • Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
relevante fag
Samfunnsfag/samfunnskunnskap. KRLE. Tverrfaglig tema: demokrati og menneskerettigheter.
Tidsbruk for aktiviteten
Ca 45 minutter
Nødvendig materiell
Nødvendig materiell: Tre store ark med "JA", "NEI" og "VET IKKE"

Mål for aktiviteten

 • Ta stilling til aktuelle dilemmaer.
 • Delta i dialog og diskusjon med andre.
 • Bli kjent med hvordan ytringsfriheten fungerer.
Bakgrunn for aktiviteten
Menneskerettighetsakademiet har i en årrekke brukt øvelsen som inngang til tematikk som demokrati, religionsfrihet, ytringsfrihet og kultur/identitet.

Forberedelse

5-8 påstander som deltakerne skal diskutere. Forslag:

 • Sommer er bedre enn vinter.
 • Stemmerettsalderen bør senkes til 16 år.
 • Det skal være lov til å ha alle flagg i 17. mai-tog.
 • Ytringsfriheten bør aldri begrenses.
 • Kvinner/jenter kan klare alt.
 • Politiet må få lov til å bruke tortur dersom det kan forhindre terror.
 • Dødsstraff burde vært tillatt ved ekstremt alvorlige kriminelle handlinger.
 • Ekteskap mellom to som tilhører ulike kulturer anbefales ikke.
 • Politi og dommere bør få lov til å bære synlige religiøse symboler.

Gjennomføring

 • Leder ber alle komme ut på gulvet og plasserer arkene med JA og NEI på hver sin side av rommet. VET IKKE-arket legges i midten. Deretter forklares øvelsen: “Dere skal ta stilling til påstander jeg leser opp. De som er enige stiller seg på JA-siden, de som er uenige stiller seg på NEI-siden, og de som er usikre stiller seg ved VET IKKE.  Hvis dere underveis i diskusjonen vil bytte side, kan dere gjøre det”.
 • Leder leser opp første påstand og deltakerne grupperer seg i forhold til sine meninger. I løpet av 45 minutter diskuteres ofte mellom 5-6 påstander. Velg ut påstander som passer til gruppen og tematikken du vil belyse. En god påstand er klar og tydelig formulert, og har et interessant dilemma. Et tips er at den første påstanden kan være «ufarlig».Da kommer gruppen «i gang» og får gjennomgått reglene.
 • Etter deltakerne har plassert seg åpner lederen opp for diskusjon. Gi først ordet til siden med færrest deltakere (dermed støttes dem som «tør» å stå alene). Be dem forklare hvorfor de er enig/ uenig i påstanden. Deretter gis ordet til de på motsatt side, og så til «tvilerne». Vanligvis vil mange si noe, og det blir stort engasjement. Be om en kort forklaring dersom noen skifter side. Diskusjon om hver påstand skal vare så lenge deltakerne synes det er interessant. NB: Det er ikke et mål å bli enige.
 • Den avsluttende refleksjonen kan skje mens deltakerne står ute på gulvet

Refleksjon

 • Hva synes dere om øvelsen?
 • Var det vanskelig å velge side?
 • Klarte dere å formulere meningene deres klart?
 • Var det noen som tenkte på å gå over på den andre siden fordi de var alene eller nesten alene på en side?
 • Klarte dere å overbevise andre om å komme over på deres side?
 • Hvorfor ønsker vi å få andre med oss?
 • Påvirker vi hverandre gjennom dialog og diskusjon?
 • Hvordan kan dialog løse uenigheter og problemer?

Dette tar vi med oss videre

Vi påvirker hverandre gjennom dialog, diskusjon og formidling av kunnskap. Når dere har gått fra en side til en annen har dere skiftet mening. Derfor er det viktig både å lytte til andre, og selv si det du mener. Vi påvirker hverandre alle sammen, og vi bør ikke være redd for dialog og diskusjon. Om vi ikke endrer oppfatning, har vi sannsynligvis blitt tryggere på eget standpunkt. Og om vi skifter mening, er det fordi vi har fått mer kunnskap. I begge tilfeller har vi blitt klokere.

NO | EN