Toolkit logo
NO | EN
Aktivitet: 100 % ytringsfrihet. Bilde: Kvinne som deltar i en demonstrasjon mot krigen i Ukraina blir intervjuet av en reporter fra NRK
Foto: Hylla Barbosa/MRA
Aktivitet:

100 % ytringsfrihet?

Ytringsfriheten er blant de viktigste rettighetene for å sikre et åpent og demokratisk samfunn. Men skal det være tillatt å si absolutt alt? I dette gruppearbeidet skal deltakerne finne argumenter for og imot full ytringsfrihet.

Foto: Hylla Barbosa/MRA

Kjappe fakta om aktiviteten

tema for aktiviteten
Menneskerettigheter • Demokrati og medborgerskap
Målgruppe for aktiviteten
Ungdomsskole • Videregående skole • Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
relevante fag
Samfunnsfag/samfunnskunnskap. KRLE. Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskap
Tidsbruk for aktiviteten
Ca 1 timer
Nødvendig materiell
Nødvendig materiell: Tusjer og store ark. Utstyr til å vise powerpoint om man vil inkludere foredrag.

Mål for aktiviteten

 • Å bevisstgjøre om at det finnes dilemmaer knyttet til ytringsfriheten.
 • Få innsikt i hvordan ytringsfriheten er beskyttet i internasjonale menneskerettighetsdokumenter.
Bakgrunn for aktiviteten
Utviklet av Menneskerettighetsakademiet (MRA). Inspirert av aktivitet i boken "Bygg broer, ikke murer" av Lillian Hjorth og Enver Djuliman (Humanist forlag, 2007). MRA har i nesten ti år undervist journaliststudenter i Russland, og utviklet metodikk om ytringsfrihet.

Gjennomføring

 • Lederen forsikrer seg om at alle forstår hva ytringsfrihet er. Vis gjerne til artikkel 19 i Verdenserklæringen om menneskerettighetene: Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.
 • Introduser oppgaven: Ytringsfrihet er en viktig menneskerettighet, men er det situasjoner hvor denne rettigheten bør begrenses? Dere skal nå finne argumenter for og imot full ytringsfrihet.
 • Del inn i grupper på 3-5 personer.
 • Halvparten av gruppene skal finne så mange argumenter som mulig som støtter at ytringsfriheten, ved noen tilfeller, skal begrenses,
 • Den andre halvparten skal finne så mange argumenter som mulig som støtter at det bør være full ytringsfrihet. (20-30 minutter)
 • Gruppene presenterer deretter deres argumenter i plenum. Gruppene som har arbeidet med argumenter som støtter full ytringsfrihet starter.

Refleksjon

 • Hvorfor blir ytringsfriheten sett på som en kjerneverdi for demokratiet?
 • Er ytringsfriheten i Norge begrenset?

Dette tar vi med oss videre:

 • Gruppearbeidet har vist at det er mange gode grunner for ytringsfrihet, men også at denne friheten noen ganger bør begrenses. Dette gjenspeiles også i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Konvensjonene beskytter ytringsfriheten, men gir statene mulighet til å begrense denne friheten i enkelte situasjoner og under visse omstendigheter.
 • For eksempel anerkjenner artikkel 10 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen at ytringsfriheten ikke er absolutt, men at det kan være nødvendig å begrense ytringer som har skadelige og destruktive virkninger. Dette kan for eksempel være ytringer som krenker privatliv og familieliv; som diskriminerer sårbare grupper; som oppmuntrer til vold og terrorisme, som er pornografisk og kan skade barn og unge; som avslører statshemmeligheter; eller som har annen negativ innvirkning på enkeltpersoner, staten eller samfunnet for øvrig.
 • I følge artikkelen skal imidlertid eventuelle restriksjoner være i henhold til loven og ansees som nødvendig i et demokratisk samfunn. Det underliggende argumentet er at siden ytringsfrihet er en så grunnleggende demokratisk verdi, kan ikke statenes restriksjoner være vilkårlige.

Tips til underviser

NO | EN