Toolkit logo
NO | EN
Illustrasjonsbilde
Aktivitet:

Fakta om verden

Analyse av nyhetssaker i et historisk perspektiv kan avdekke langsiktige positive trender.

Kjappe fakta om aktiviteten

tema for aktiviteten
Demokrati og medborgerskap
Målgruppe for aktiviteten
Ungdomsskole • Videregående skole • Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
relevante fag
Samfunnsfag/samfunnskunnskap
Tidsbruk for aktiviteten
Ca 1.5 timer
Nødvendig materiell
Nødvendig materiell: Utstyr til presentasjon

Mål for aktiviteten

 • Bevisstgjøre på gradvis og positiv samfunnsendring
 • Fremme kunnskap om kildekritikk og bruk av statistikk
 • Gi tro på at det nytter å engasjere seg
Bakgrunn for aktiviteten
Når vi i Menneskerettighetsakademiet underviser, viser vi ofte til historien og positive utviklingstrekk.

- Gradual improvements are not news. When a trend is gradually improving, with periodic dips, you are more likely to notice the dips than the overall improvement (Hans Rosling)

Forberedelse

 • Dagsaktuelle nyheter som egner seg for vurdering i et langsiktig perspektiv.

Gjennomføring

 • Leder deler inn i grupper (3-5 personer) som får utdelt hver sin nyhetssak. Forslag til temaer: kvinnediskriminering, fattigdom, helsetjenester, vaksinering osv.
 • Deltakerne skal individuelt lese saken og finne ut hva som er hovedtemaet. Sammen skal de lage faktabokser som inneholder følgende :
  • 1. Statistikk som viser utvikling av temaet over tid. Hva er de store positive trendene? Er det store negative trender?
  • 2. Informasjon om menneskerettslige eller internasjonale avtaler som berører tematikken.
 • I tillegg til faktainformasjon skal gruppene utforme en tidslinje som viser viktige milepæler knyttet til tematikken etter andre verdenskrig og frem til i dag. Bruk gjerne Prezi eller andre digitale verktøy
 • Gruppene presenterer faktaboksene i plenum.
 • Leder kan avslutte med et kort foredrag med fakta om positiv utvikling nasjonalt og internasjonalt. Bruk gjerne statistikk fra nettsiden Gapminder og nyhetssaker fra Verdens beste nyheter.

Refleksjon

 • Hva tror dere er årsaker til at det har vært en positiv utvikling på mange områder i verden siden andre verdenskrig?
 • Hvorfor tror dere at mange har et mer negativt bilde av utviklingen i verden enn det som er virkeligheten?

Dette tar vi med oss videre

Det er vanskelig å være oppmerksom på de langsiktige positive endringene som skjer i verden. En forklaring er at nyheter på TV, aviser, radio og internett ofte handler om det plutselige og uventede, som katastrofer, terror, krig og kriminalitet. Positive forbedringer som er et resultat av langsomme kompliserte endringsprosesser, får ikke like stor plass. Det betyr ikke at de negative nyhetene er feil.

Nyheter har en viktig funksjon i samfunnet. Journalister og medier som rapporterer om krig, overgrep og kriminalitet bidrar til viktig informasjon, og at myndighetene og andre kan gjøre noe med problemene.

Men husk at de negative nyhetene er en del av et større bilde. Bruker man et historisk perspektiv, vil man se at flere viktige utviklingstrekk i verden er positive. Aktivister, internasjonalt samarbeid, vitenskap og teknologi har vært viktige pådrivere for en positiv utvikling.

Noen eksempler:

 • Spedbarnsdødeligheten reduseres år for år.
 • Kvinnenes stilling har bedret seg radikalt.
 • Ekstrem fattigdom er halvert de siste årene
 • Levealderen er dobbelt så høy idag som for 200 år siden.

Tips til undervisere:

 • Teksten «Utopi og virkelighet» av Lars Fredrik Svendsen vektlegger at gode samfunn bør bygges stein for stein, heller enn i ett slag. Det internasjonale menneskerettighetssystemet er et eksempel på en gradvis utvikling. Bruk teksten til å synliggjøre at bærekraftig utvikling tar tid.
NO | EN