Toolkit logo
NO | EN
Illustrasjonsbilde
Foto: Good Good Good on Unsplash
Aktivitet:

Avisøvelsen

Gjennom bilder fra aviser og magasiner skal deltakerne få innsikt i hvordan menneskerettighetene former samfunnet, og angår oss alle.

Foto: Good Good Good on Unsplash

Kjappe fakta om aktiviteten

tema for aktiviteten
Menneskerettigheter
Målgruppe for aktiviteten
Ungdomsskole • Videregående skole • Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
relevante fag
Norsk. Samfunnsfag/samfunnskunnskap. KRLE. Tverrfaglig tema: demokrati og menneskerettigheter.
Tidsbruk for aktiviteten
Ca 1 timer
Nødvendig materiell
Nødvendig materiell: Store ark. Tusjer. Aviser/magasiner. Sakser og lim. Kopier av Verdenserklæringen om menneskerettighetene.

Mål for aktiviteten

 • Å bevisstgjøre om at menneskerettighetene kan knyttes til vår hverdag og våre liv.
 • Å  styrke forståelsen av hvorfor ytringsfrihet og pressefrihet er viktig for å fremme menneskerettighetene
Bakgrunn for aktiviteten
Basert på aktivitet fra boken "Bygg broer, ikke murer" av Lillian Hjorth og Enver Djuliman, Humanist forlag, 2007.

Gjennomføring

 • Del inn i grupper på 3-5 personer. Oppgaven er å klippe ut bilder av aviser/magasiner som viser at: A) Menneskerettighetene respekteres. B) Menneskerettighetene brytes.
 • Deltakerne skal lime bildene inn på arket. Bilder der rettigheter respekteres plasseres øverst på arket, og bilder der de brytes plasseres nederst.
 • Ved siden av hvert bilde skal gruppene skrive nummeret på den relevante artikkelen i Verdenserklæringen om menneskerettighetene.  Oppfordre deltakerne til å bruke fantasien når de tolker og gir mening til bildene (20-30 min).
 • Gruppene presenterer bildene i plenum.

Refleksjon

 • Finnes det eksempler fra ditt hverdagsliv som kan knyttes til menneskerettighetene?
 • Hvordan kan medier og presse bidra til at menneskerettighetene realiseres?
 • Hva med sosiale medier? Finn eksempler på at innlegg på facebook, twitter eller lignende har avdekket brudd på menneskerettighetene.
 • Hvordan kan sosiale medier og presse bidra negativt i et menneskerettslig perspektiv?

Dette tar vi med oss videre

Mye av det som rapporteres i aviser, kan sees i et menneskerettslig perspektiv. Når mennesker lider kan dette ofte knyttes til et brudd på menneskerettighetene. Og omvendt: realisering av menneskerettigheter skaper grunnlag for et godt liv.

Menneskerettighetene former vår hverdag. Å besøke et annet land kan for eksempel sees i lys av din bevegelsesfrihet.

Tips til underviser

 • Understrek at den menneskerettslige situasjonen i verden generelt går i en positiv retning. Flere barn går på skole, situasjonen for kvinner og minoriteter er bedre, mennesker lever lenger og så videre. Fokus på positiv utvikling er viktig i formidling rettet mot unge.
 • Gruppearbeidet egner seg godt som en inngang til fordyping i tema som ytringsfrihet og pressefrihet.
 • Vis videoen "Hva er den fjerde statsmakt?" (NRK Skole) for å utdype medienes viktige rolle i samfunnet.
 
NO | EN