Toolkit logo
NO | EN
Undervisningssituasjon. En kvinne snakker. En mann lytter
Foto: Larisa (Ideo Deios) Romania 2023
Aktivitet:

Hvordan kan vi bidra?

Selv om det er statene som har ansvaret for å beskytte og respektere menneskerettighetene, kan vi alle bidra til at rettighetene realiseres!

Foto: Larisa (Ideo Deios) Romania 2023

Kjappe fakta om aktiviteten

tema for aktiviteten
Menneskerettigheter • Demokrati og medborgerskap
Målgruppe for aktiviteten
Ungdomsskole • Videregående skole • Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
relevante fag
Samfunnsfag/samfunnskunnskap. Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskap.
Tidsbruk for aktiviteten
Ca 45 minutter
Nødvendig materiell
Nødvendig materiell: Bilder (trykket opp eller på skjerm) av situasjoner som illustrerer en menneskerettighet

Mål for aktiviteten

 • Forstå at statene har ansvaret for å beskytte menneskerettighetene.
 • Diskutere hvordan vanlige mennesker kan bidra at menneskerettighetene blir virkelighet.
Bakgrunn for aktiviteten
Øvelsen er utviklet av Menneskerettighetsakademiet (MRA), og hentet fra manualen "“Connected with #citizenship” (Lisboa) - et samarbeidsprosjekt mellom MRA og partnere i Portugal.

Gjennomføring

 • Leder starter aktiviteten med en idémyldring, og spør deltakerne hvem som skal sørge for at menneskerettighetene gjennomføres i et land. Skriv opp alle forslagene på tavla.
 • Bruk forslagene til å konkludere at når et land forplikter seg til en menneskerettighetskonvensjon (avtale) er det myndighetenes ansvar å respektere, beskytte og realisere de ulike rettighetene. En ting myndighetene må gjøre er å lage lover som gir mennesker rettigheter. For eksempel en lov som sier at alle voksne har en rett til å stemme ved valg, at alle kan bevege seg fritt, at alle har ytringsfrihet og så videre.
 • Vis deretter bilder som illustrerer ulike menneskerettigheter. For hvert bilde, spør deltakerne disse spørsmålene:
  • Hva burde myndighetene gjøre for at denne rettigheten blir virkelighet? Etter at deltaker har svart, kan det være fint å understreke at myndighetene må sørge for at det finnes lover som beskytter menneskerettighetene.
  • Hva kan jeg eller vi gjøre?

Refleksjon

Var det vanskelig å svare på spørsmålene til bildene?

Dette tar vi med oss videre

Når en stat forplikter seg til (ratifiserer) en menneskerettighetskonvensjon er det myndighetenes ansvar å sørge for at landets lover er i harmoni med innholdet i konvensjonen. Staten kan også gjøre flere andre ting for å realisere menneskerettighetene: bygge skoler og sykehus, utdanne lærere og politi, gjennomføre valg osv.

Selv om staten har en juridisk forpliktelse, kan vi alle bidra til å virkeliggjøre menneskerettighetene. Her er noen eksempler:

 • Respektere andre menneskers rettigheter
 • Delta aktivt i samfunnet
 • Si ifra dersom noen blir diskriminert
 • Gå på skole
 • Stemme ved valg
 • Bruke ytringsfriheten vår
 • Være medlem eller etablere en organisasjon
 • Diskutere med familie og venner

Vanlige mennesker kan gjøre mye! Sitatet til Margaret Mead kan være en inspirasjon:

"Tvil aldri på at små grupper av tenksomme engasjerte mennesker kan forandre verden. Faktisk er de de eneste som noensinne har forandret noe!"

Tips til underviser

 • Øk engasjementet ved å finne bilder som illustrer menneskerettigheter som kan relateres til deltakernes liv og omgivelser, f.eks retten til undervisning, helsehjelp, religionsfrihet, stemmerett, likestilling, barn, flyktninger, ytringsfrihet osv.
 • Leder kan også vise bilder av vanlige mennesker og/eller menneskerettighetsaktivister som har påvirket samfunnet, og fortelle deres historie. Vis gjerne videoen "Are you a human rights defender" (Amnesty international).
NO | EN