Toolkit logo
NO | EN
Bilde
Foto: Human Rights Lens (Norge) 2022
Aktivitet:

Identitetsøvelsen

Alle mennesker består av mange ulike tilhørigheter og egenskaper, og er derfor enestående individer. Men ofte lager vi grupper i samfunnet basert på kun én egenskap.

Foto: Human Rights Lens (Norge) 2022

Kjappe fakta om aktiviteten

Menneskerettigheter • Kultur og identitet • Kritisk tenkning
Ungdomsskole • Videregående skole • Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
Samfunnsfag/samfunnskunnskap. KRLE. Tverrfaglig temaer: Demokrati og medborgerskap. Folkehelse og livsmestring.
Ca 30 minutter
Nødvendig materiell: En liste med ulike tilhørigheter (kjennetegn eller egenskap) som er en del av et menneskes identitet.

Mål for aktiviteten

  • Å reflektere over at alle mennesker er komplekse individer, og at det derfor kan være feil og urettferdig å bare fokusere på én tilhørighet eller ett særtrekk.
Menneskerettighetsakademiet har i en årrekke brukt øvelsen som inngang til tematikk som diskriminering og interkulturell forståelse.

Gjennomføring

  • Gruppen står i en stor ring rundt lederen midt i rommet. Dersom det er mange kan deltakerne sitte på stoler og reise seg når de ulike egenskapene blir ropt opp.
  • Lederen roper ut en tilhørighet, et kjennetegn eller egenskap som er en del av et menneskes identitet. Tilhørighetene kan ha med kjønn, nasjonalitet, interesser, status, fysiske egenskaper, hobbyer og mye mer å gjøre. Gode eksempler er: idrettsutøver, har søsken, har grønne øyne, er religiøs, liker sjokoladekake, er ikke interessert i fotball, er forelsket, er aktiv i politikk, bruker briller, spiller et instrument og så videre.
  • Når lederen for eksempel sier «har brune øyne» må alle med brune øyne inn i ringen. Når alle har sett hvem dette er, kan de tre tilbake igjen. Det er viktig at lederen roper ut mange ulike og varierte tilhørigheter og egenskaper.

Refleksjon

  • Hva synes dere om øvelsen? Hvorfor tror dere vi gjorde den?
  • Lærte dere noe nytt om hverandre?
  • Lærte dere noe nytt om dere selv?
  • Er det noen identiteter som oftere blir vektlagt enn andre. I hvilke sammenhenger skjer dette? Er dette riktig og rettferdig?

Dette tar vi med oss videre

Alle mennesker er komplekse individer som har mange tilhørigheter og egenskaper. Det er mye som bestemmer hvem vi er og hva som utgjør vår identitet. Våre ulike tilhørigheter aktiviseres i forskjellige situasjoner.

Noen ganger vektlegges tilhørigheter og identiteter vi ikke liker. Kanskje jeg også noen ganger vektlegger egenskaper hos andre som de ikke ønsker?

Våre ulike tilhørigheter gjør oss til enestående og uerstattelige individer.


Tips til underviser

Se videoen "Alt det vi deler", en reklamefilm for TV2- Danmark (tekstet av Min stemme.no)

NO | EN