Toolkit logo
NO | EN
Aktivitet: Kjønnslemlestelse. Bilde: Kvinne som holder hendene foran ansiktet.
Foto: Pexels stock image
Aktivitet:

Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse er en skadelig skikk som fremdeles praktiseres i enkelte land og regioner. Den er ulovlig i henhold til norsk lov og menneskerettighetene. Denne undervisningsøkten egner seg dersom deltakerne kommer fra regioner der omskjæring av kvinner og barn fremdeles praktiseres.

Foto: Pexels stock image

Kjappe fakta om aktiviteten

tema for aktiviteten
Negativ sosial kontroll
Målgruppe for aktiviteten
Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
relevante fag
Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring
Tidsbruk for aktiviteten
Ca 1 timer
Nødvendig materiell
Nødvendig materiell: Utstyr for å vise film. Tema-artikkel om kjønnslemlestelse

Mål for aktiviteten

 • Å få innsikt i skadelige konsekvenser av kjønnslemlestelse.
 • Å få kunnskap om at kjønnslemlestelse er forbudt.
 • Å få argumenter og finne styrke til å motarbeide skikken.
Bakgrunn for aktiviteten
Utviklet av Menneskerettighetsakademiet (MRA). Aktivitet fra “Frihet, ja! - en håndbok for workshops om kvinner og barns rettigheter, samt negativ sosial kontroll. Håndboken er utviklet med støtte av Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Forberedelser

 • Leder må på forhånd ha sett filmen «Ung og omskåret» (18 minutter). Filmen presenterer kjønnslemlestelse i en nøktern tone og har mye informasjon. På nettstedet finnes også et veiledningshefte med tips til spørsmål som kan tas opp i den felles refleksjonen etterpå.
 • En annen film som kan brukes, forteller et barns historie og har et mer dramatisk bildespråk. Det er «Hvorfor gjorde du det mamma?» der Safia Abdi Haase, en norsk-somalisk sykepleier, forteller om sine opplevelser da hun ble omskåret som ni-åring.

Gjennomføring

 • Leder innleder og sier at deltakerne nå skal se filmen «Ung og omskåret».Den forklarer hva kjønnslemlestelse er, hvor i verden det skjer, hvorfor det er helseskadelig, psykiske og seksuelle aspekter og hvor man kan få hjelp. Den presenterer også myter og fakta om omskjæring. Filmen viser at man kan ha et godt liv selv om man er kjønnslemlestet. Et mål med filmen er å bidra til at skikken ikke føres videre til neste generasjon.
 • Lederen deler ut tema-siden om kjønnslemlestelse

Refleksjon

 • Hvilke tanker gjør du deg etter filmen?
 • Lærte du noe nytt? Hva?
 • Tror du filmen vil forandre ditt syn på noe?
 • Hvilke tanker gjør du deg om kjønnslemlestelse i forhold til eventuelle egne barn?

Dette tar vi med oss videre

Kjønnslemlestelse er en skikk som fremdeles praktiseres i en del land og som har mange skadelige helsemessige konsekvenser. Kjønnslemlestelse er forbundet med en rekke myter, noe som sinker arbeidet med å få bort skikken. Menneskerettighetene og norske lover forbyr kjønnslemlestelse. Det er ikke ulovlig å være kjønnslemlestet. Jenter og kvinner som har vært utsatt for inngrepet har ingen grunn til å skamme seg. De er like mye verdt som alle andre. Det var andre som mente at inngrepet var nødvendig og tok beslutningen. For å hindre at nye jenter blir kjønnlemlestet, er det viktig å informere om at skikken er helseskadelig og forbudt.

Tips til underviser:

Kjønnslemlestelse kan være et utfordrende tema å undervise i, siden det berører personlige opplevelser og kanskje også skam. Det er derfor viktig å planlegge gjennomføringen godt slik at alle får innsikt og ingen støtes. Opplegget inkluderer visning av filmen «Ung og omskåret». Den er produsert for unge jenter og kvinner som kommer fra land der kjønnslemlestelse praktiseres og som nå bor i Norge.

NB: Et godt tips kan være å invitere en fagperson til å holde foredrag om kjønnslemlestelse. En sykepleier eller jordmor kan svare godt på spørsmål om kropp, helse og seksualitet.

Ressurser for nedlasting

NO | EN