Toolkit logo
NO | EN
Workshop: Frihet. Beskrivelse av bilde: En illustrasjon som viser et mangfold av kvinner.
Foto: Illustrasjon: j.ennifer/Shutterstock.com
Workshop:

Frihet

Frihet er grunnsteinen i demokratiet vårt og en fundamental verdi i menneskers liv. De norske lovene og de internasjonale menneskerettighetene beskytter individers frihet. Men hva betyr frihet?

Foto: Illustrasjon: j.ennifer/Shutterstock.com

Slik gjennomfører du workshopen

  • I denne workshopen får deltakerne en innføring i begrepet “frihet”. Aktivitetene er utviklet og gjennomført som en del av Menneskerettighetsakademiets “Frihet, JA!”-prosjekt.
  • Workhopen består av to gruppearbeid og en energilader, og har en varighet på ca 3 timer.

Etter workshopen skal deltakerne ha

  • Reflektert over hva frihet betyr for dem
  • Fått kunnskap om at friheten deres er beskyttet i loven og av menneskerettighetene

Tips til underviser

  • Aktiviteten kan brukes som en innføring til temaet “negativ sosial kontroll”NO | EN