Toolkit logo
NO | EN
Illustrasjonsbilde
Energilader:

Skjermpause

Lange økter med fjernundervisning kan brytes opp med energiladere. Slike korte og morsomme avbrekk kickstarter konsentrasjon og engasjement hos deltakerne.

Alfabetjakt

I løpet av 30 sekunder skal deltakerne finne en ting i rommet/huset på A, så B, C, osv. Om man ikke klarer å finne en gjenstand må man ta to spensthopp. Stopp når det virker som deltakerne kjeder seg.

OL på skjermen

Leder roper ut (eller viser på skjermen) ulike typer idretter. Deltakerne skal fryse i ulike stillinger som forestiller utøvelsen av idretten. Forslag: Høydehopp, stuping, discos, fotball og turn.

Yoga

Leder viser bilder av ulike yogastillinger på skjermen. Deltakerne skal kopiere stillingen og prøve å holde i 10. sekunder.NO | EN