Toolkit logo
NO | EN
Illustrasjonsbilde
Foto: Human Rights Lens (St.Petersburg)
Aktivitet:

Ta bilder av menneskerettighetene

Bilder kan sette fokus på viktige menneskerettslige og demokratiske utfordringer i samfunnet. I denne aktiviteten skal deltakerne dokumentere situasjonen for menneskerettighetene i eget nærmiljø.

Foto: Human Rights Lens (St.Petersburg)

Kjappe fakta om aktiviteten

tema for aktiviteten
Menneskerettigheter • Demokrati og medborgerskap
Målgruppe for aktiviteten
Ungdomsskole • Videregående skole • Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
relevante fag
Medier og kommunikasjon. Samfunnsfag/samfunnskunnskap. Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap.
Tidsbruk for aktiviteten
Ca 3 timer
Nødvendig materiell
Nødvendig materiell: Kamera til fotografering (mobil eller fotoapparat). Bilder til øvelsen "Dagens foto".

Mål for aktiviteten

 • Bevisstgjøre om at bilder skaper engasjement og følelser
 • Styrke de unges deltagelse i demokratiet og det offentlige ordskiftet

Bakgrunn for aktiviteten
Åtte videregående skoler i Norge har deltatt i prosjektet Human Rights Lens, og sett menneskerettighetene i et lokalt perspektiv. Se utvalgte fotoprosjekter på nettsiden HRLens.no

Forberedelser

 • Aktiviteten består av tre deler. Tilpass innholdet til alder og forkunnskaper.
 • Deltakerne bør ha grunnleggende kunnskap om menneskerettigheter.

Gjennomføring

1. Dagens foto (40 min)

Kan bilder skape engasjement og følelser?

 • Lederen viser ulike bilder på en skjerm (se forslag). Deltakerne velger det bildet de synes er mest interessant (individuelt).
 • Lederen deler deretter inn i grupper på 4-5. I gruppene skal deltakerne dele argumentene for sine valg, og hvilke tanker og følelser de knytter til bildet.
 • Om man har tid kan gruppearbeidet følges opp med en kort presentasjon om fotografen og bakgrunnen til bildet.

2. Hvordan ta gode bilder? (20-30 min)

3. Fotoprosjekter (minimum 2 timer)

 • Deltakerne skal fotografere motiv som illustrerer menneskerettslige utfordringer og/eller dilemmaer i nærmiljøet. De kan også lage fotoprosjekter om temaer de er opptatt av. Bruk gjerne følgende spørsmål for å sette i gang refleksjon:
  • Hvem er sårbare grupper i ditt nærmiljø? Hvordan er deres situasjon?
  • Hva er den mest aktuelle debatten lokalt? Hva går uenigheten ut på? Kan debatten knyttes til demokrati og menneskerettigheter
  • Hva skal til for at mennesker har et godt og verdig liv i ditt nærmiljø?
 • Når bildet er tatt skriver deltakerne ned relevante refleksjoner og faktainformasjon om motivet:
  • Hva eller hvem viser bildet?
  • Hvilke menneskerettslige utfordringer eller dilemmaer i nærmiljøet/samfunnet vil du fremheve? Hvorfor?
  • Finnes det statistikk, nyhetssaker eller annen fakta om temaet? Se forslag til kilder under.
  • Hvilke artikler i Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) kan knyttes til bildet?

Tips til underviser

 • Lag lokale utstillinger med bilder og fotoprosjekter på skole, bibliotek eller andre steder i nærmiljøet.
 • Bruk bildene i undervisning i samfunnsfag og relaterte fag.
 • Få inspirasjon på nettsiden hrlens.no hvor vi har samlet fotografier tatt av elever fra ulike videregående skoler i Norge.

Tips til kilder med faktainformasjon:

NIM (Norges Institusjon for Menneskerettigheter).

NIMs årlige rapporter om situasjonen i Norge og temarapporter.

LDO (Likestillings og diskrimineringsombudet i Norge)

LDO rapporter

The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI, rapporter

PRESS: barnerettigheter i Norge

Natur og ungdom: miljø og bærekraft

Changemaker: skatteflukt, sosial rettferdighet, våpenproduksjon og salg

Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI)

Antirasistisk senter

Ressurser for nedlasting

NO | EN