Toolkit logo
NO | EN
Illustrasjonsbilde
Foto: Human Rights Lens Norge
Workshop:

Human Rights Lens (Norge)

Menneskerettighetene handler om våre liv og nære omgivelser. Human Rights Lens inviterer deltakerne til å dokumentere menneskerettslige temaer de bryr seg om.

Foto: Human Rights Lens Norge

Slik gjennomfører du workshopen

Workshopen består av to deler, og har en varighet på 6- 8 timer.

Tilpass aktivitetene i forhold til alder og forkunnskaper om menneskerettigheter og fotografi.

Etter workshopen skal deltakerne ha

  • Fått kunnskap om de internasjonale menneskerettighetene, og at staten har hovedansvaret for å beskytte rettighetene.
  • Reflektert over menneskerettslige og demokratiske dilemmaer i nærmiljøet og eget liv.
  • Dokumentert egne refleksjoner gjennom foto som virkemiddel.

Tips til underviser

  • Deltakerne kan lage lokale fotoutstillinger (på skole, bibliotek, torg og festivaler). Menneskerettighetsakademiet har med støtte av Sparebankstiftelsen DNB gjennomført Human Rights Lens på åtte videregående skoler i Norge i 2021/22. Sluttproduktet er lokale utstillinger utviklet av elevene. Se nettsiden HRLens.no som viser utvalgte elevprosjekter.

Jeg synes det er veldig viktig at unge utfordres på menneskerettigheter og erfarer hvordan deres egen fotoproduksjon kan være med på å påvirke i riktig retning.

(Bruno Jose Teixeira Coelho, medier og kommunikasjon lærer på Charlottenlund vgs.)

Bakgrunn

Human Rights Lens (HRL) er utviklet av det pedagogiske nettverket "Frame". Menneskerettighetsakademiet var samarbeidspartner i prosjektet med støtte fra Nordisk Ministerråd i 2019/20. HRL ble gjennomført i samarbeid med utdanningsinstitusjoner i Sverige, Finland, Russland og Norge.

Ressurser for nedlasting

NO | EN