Toolkit logo
NO | EN
Bilde
Foto: Human Rights Lens Norge
Aktivitet:

Hva er menneskerettigheter?

Bruk idémyldring eller "stille diskusjon" som en inngang til å lære om menneskerettigheter.

Foto: Human Rights Lens Norge

Kjappe fakta om aktiviteten

Menneskerettigheter • Demokrati og medborgerskap
Ungdomsskole • Videregående skole • Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
Samfunnsfag/samfunnskunnskap. KRLE. Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskap.
Ca 30 minutter
Nødvendig materiell: Tavle, penn og papir.

Mål for aktiviteten

  • Kartlegge deltakernes forkunnskaper.
  • Innledning til videre undervisning om menneskerettigheter.
Aktiviteten er en del av prosjektet Human Rights Lens, og benyttes som en introduksjon til undervisning i menneskerettigheter. I 2021/22 deltok åtte videregående skoler i prosjektet, se resultatet på hrlens.no.

Gjennomføring

  • Leder spør deltakerne hva de først tenker når de hører ordet “menneskerettigheter”. Skriv opp svarene på tavlen som et tankekart. Typiske forslag er ikke-diskriminering, frihet, respekt og ytringsfrihet.
  • En alternativ variant er å gjennomføre en “stille diskusjon” ved at deltakerne skriver og/eller tegner svarene sine på et ark uten å snakke med hverandre. Les mer om stille diskusjon som undervisningsmetode.

Tips til underviser

Oppfølgingsaktiviteter:

NO | EN