Toolkit logo
NO | EN
Illustrasjonsbilde
Foto: MRA
Aktivitet:

Er rettigheten oppfylt?

Menneskerettighetene er et konkret verktøy for å måle kvaliteten på vårt eget og andres samfunn.

Foto: MRA

Kjappe fakta om aktiviteten

tema for aktiviteten
Menneskerettigheter • Demokrati og medborgerskap
Målgruppe for aktiviteten
Ungdomsskole • Videregående skole • Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
relevante fag
Samfunnsfag/samfunnskunnskap. KRLE. Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskap.
Tidsbruk for aktiviteten
Ca 1.5 timer
Nødvendig materiell
Nødvendig materiell: Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Tusj og store ark med skjema.

Mål for aktiviteten

 • Å bevisstgjøre om at utfordringer og positive utviklingstrekk i samfunnet handler om hvordan menneskerettighetene realiseres.
Bakgrunn for aktiviteten
Fast aktivitet på Menneskerettighetsakademiets felles kurs for enslige mindreårige asylsøkere og skoleelever.

Forberedelse

Deltakerne bør på forhånd være kjent med Verdenserklæringen om menneskerettigheter (1948), og at staten har hovedansvaret for å realisere menneskerettighetene.

Gjennomføring

 • Del inn i grupper på 3-5 personer. Dersom deltakerne kommer fra ulike land deles gruppene inn etter nasjonalitet.
 • Del ut en kopi av Verdenserklæringen om menneskerettighetene til deltakerne. Hver gruppe får fire eller fem artikler fra erklæringen. Eksempler på artikler: 5, 12, 14, 16, 17, I8, 19, 20, 24 og 26.  Ved mange deltakere kan to grupper få de samme artiklene.
 • Oppgave: Dere skal evaluere hvordan artiklene/rettighetene er respektert og realisert i ditt land ut fra en karakterskala fra 1 til 5 (der 5 er best). Dere skal ikke ta hensyn til hvordan rettighetene er beskyttet i lovverket (som regel er lovene i samsvar med internasjonale dokumenter), men se på hvordan situasjonen er i det virkelige liv.
 • Karakterene skal gis på dette grunnlaget:
 1. Situasjonen for rettigheten er forferdelig. Bare de med makt omfattes av rettigheten, og ingen andre.
 2. Situasjonen for rettigheten er dårlig. Det skjer mange brudd.
 3. Situasjonen for rettigheten er ok, men det er systematiske utfordringer i samfunnet som må løses.
 4. Situasjonen for rettigheten er veldig god. Det er ikke mange brudd.
 5. Situasjonen for rettigheten er perfekt. Den gjelder alle mennesker i samfunnet, og brytes ikke.

Refleksjon

 • Hvordan tror dere situasjonen for rettighetene har utviklet seg de siste 100 årene?
 • Hvordan kan vi som enkeltmennesker bidra til at karakterene dere har satt blir bedre i fremtiden?
 • Hva kan staten gjøre for at situasjonen blir bedre?

Dette tar vi med oss videre

Menneskerettighetene er et konkret verktøy vi kan bruke for å måle kvaliteten på vårt eget og andres samfunn. Gruppearbeidet har vist at dere kan mye om menneskerettigheter. Selv om det er utfordringer i Norge/andre land, er det viktig å understreke at ut fra et historisk perspektiv har det vært positiv utvikling de fleste steder (unntaket er land hvor det er krig og konflikt). Dette viser at positiv endring er mulig, og at vi bør arbeide for å utvikle våre samfunn.

Forslag til fordyping:

Gi gruppene i oppgave å fordype seg i en artikkel hver: 

 1. Finn fakta og/eller nyhetsartikler om menneskerettslige utfordringer knyttet til rettigheten i ditt land.
 2. Hva sier organisasjoner om situasjonen? For eksempel Amnesty og Redd Barna.

Tips til underviser:

 • Gruppearbeidet passer spesielt godt dersom man har deltagere fra ulike land. Understrek at formålet med aktiviteten ikke er en konkurranse, men å belyse situasjonen for de enkelte rettighetene på en så riktig måte som mulig.
 • Man kan også bruke FNs Barnekonvensjon eller Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (1951).

Gruppearbeidet er basert på en aktivitet fra "Bygg broer, ikke murer - 97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering" (Humanist forlag 2007)

NO | EN