Toolkit logo
NO | EN
Illustrasjonsbilde
Foto: MRA
Aktivitet:

Frihet, ja

Frihet er et ord som brukes på 17. mai og ved andre store anledninger. Men hva er egentlig frihet? Er frihet viktig for meg i min hverdag?

Foto: MRA

Kjappe fakta om aktiviteten

tema for aktiviteten
Negativ sosial kontroll • Demokrati og medborgerskap
Målgruppe for aktiviteten
Ungdomsskole • Videregående skole • Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
relevante fag
Samfunnsfag/samfunnskunnskap. Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap.
Tidsbruk for aktiviteten
Ca 1 timer
Nødvendig materiell
Nødvendig materiell: Gule lapper og en penn til alle. Et stort flippover-ark som lappene kan klistres på.

Mål for aktiviteten

 • Å reflektere over hva frihet betyr.
 • Å bli klar over at frihet har å gjøre med muligheter til å ta valg.
 • Å forstå at frihet er det motsatte av å bli hindret, kontrollert, tvunget eller hersket over.
 • Å få kunnskap om at menneskerettighetene og norsk lov beskytter individers rett til frihet.
Bakgrunn for aktiviteten
Aktivitet fra “Frihet, ja! - en håndbok for workshops om kvinner og barns rettigheter, samt negativ sosial kontroll. Utviklet av Menneskerettighetsakademiet med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Gjennomføring

 • Deltakerne sitter i hestesko. Oppgaven er å tenke over spørsmålet: Hva betyr frihet for meg? De skal skrive stikkord på lappen.De skal ikke snakke sammen (2-3 min.).
 • Når alle er ferdige skal de én etter én, gå opp foran gruppen og klistre lappen på det store arket. De skal si hva frihet betyr for dem og deretter gå tilbake.
 • Forslag til oppfølgingsoppgave: Når alle har presentert, skal de danne par med naboen, og prøve å bli enige om en definisjon av frihet (5-7 minutter).
 • Parene presenterer sine definisjoner til de andre. Dette kan gjøres mens de sitter.

Refleksjon

 • Var det vanskelig å bli enige? Hvorfor? Hvorfor ikke?
 • Er frihet en verdi de har et bevisst forhold til? Hvorfor? Hvorfor ikke?
 • Forstår vi klarere hva frihet er, hvis vi har erfart hvordan det er å ikke ha den?
 • Hva er det motsatte av frihet?
 • Er frihet et menneskelig behov?
 • Kan man være lykkelig hvis man ikke er fri?
 • Er det riktig å kreve respekt for egen frihet, hvis man ikke respekterer andres?

Dette tar vi med oss videre:

De fleste forbinder frihet med noe positivt og som en fundamentalt viktig verdi. Det er vanskelig å finne én definisjon av begrepet som alle er enige om. Filosof Lars Fredrik Svendsen mener en minimumsdefinisjon kan være: «Frihet er muligheten for mennesker til å velge et slags liv, snarere enn et annet». Frihet er med andre ord nært forbundet med å ha valg: at vi kan velge hva vi vil tenke, si og gjøre, hvem vi vil være sammen med, og hva som skal være retningen i våre liv. I et fritt samfunn, må friheten virke gjensidig. Hvis jeg vil at andre skal respektere min frihet, må jeg respektere andres frihet. Frihet innebærer derfor ansvar. Friheten kan ikke være så vid at den begrenser andres frihet. Individers rett til frihet er vernet i menneskerettighetene og norske lover.Ressurser for nedlasting

NO | EN