Toolkit logo
NO | EN
Aktivitet: Hvilken frihet er viktigst? Foto som viser et gruppearbeid. Tre kvinner diskuterer.
Foto: MRA
Aktivitet:

Hvilken frihet er viktigst?

Friheten har ulike sider. Hvilken er viktigst?

Foto: MRA

Kjappe fakta om aktiviteten

tema for aktiviteten
Negativ sosial kontroll
Målgruppe for aktiviteten
Videregående skole • Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
relevante fag
KRLE. Samfunnsfag/samfunnskunnskap. Tverrfaglige temaer: Folkehelse og livsmestring. Demokrati og medborgerskap.
Tidsbruk for aktiviteten
Ca 1.5 timer
Nødvendig materiell
Nødvendig materiell: Kort med frihetens ulike sider til hver deltaker. Et ark til hver deltaker om ulike sider ved frihet og hvordan de er beskyttet av norske lover og av menneskerettighetene. Tema-artikkel om frihet til hver deltaker.

Mål for aktiviteten

 • Å utforske ulike sider ved frihet.
 • Å få kunnskap om at de viktigste sidene ved frihet er beskyttet av menneskerettighetene og norske lover, og at vi har krav på frihet.
Bakgrunn for aktiviteten
Aktivitet hentet fra “Frihet, ja! - en håndbok for workshops om kvinner og barns rettigheter, samt negativ sosial kontroll. Utviklet av Menneskerettighetsakademiet med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Forberedelser

Hver gruppe skal få 12 kort med ulike typer friheter. Leder må ha kopiert opp nok antall ark der ulike friheter står skrevet, og klippet ut kortene.

Gjennomføring

 • Hver gruppe får utdelt 12 kort der frihetens ulike sider står skrevet. De skal lage en prioritert liste fra 1 til 12 (1 er viktigst) over hvilke friheter de mener er viktigst (5-10 minutter).
 • Deltakerne deles inn i grupper på 4-6. Gruppene skal bli enige om 5 friheter som de mener er viktigst (15-20 minutter).
 • Gruppene presenterer i plenum. Deltakerne bør oppfordres til å stille spørsmål slik at frihetens ulike betydninger for individene blir grundig belyst.
 • Leder informerer om at frihetens ulike sider er beskyttet av menneskerettighetene og norske lover. Avslutningsvis kan man om ønskelig dele ut arket som viser dette, og tema-artikkelen om frihet.

Refleksjon

 • Er de ulike sidene av frihet gjensidig avhengige? Kan de gi eksempler?
 • Finnes det gode grunner til at noen bør få begrenset sin frihet? I hvilke situasjoner?
 • Kan vi selv – bevisst eller ubevisst – begrense vår egen frihet? Hvordan?
 • Kan vi øve oss på å bli fri?
 • Bør vi lære opp barna våre til å bli frie mennesker som kan ta egne valg? Hvordan gjør vi det?

Hva tar vi med oss videre?

Frihetsbegrepet rommer mye. For at mennesker skal kunne nyte friheten i et samfunn, bør alle de ulike sidene være på plass. De er viktige på hver sine måter og er gjensidig avhengige. Om bare én fjernes, kan dette oppleves dypt urettferdig og krenkende.

Etter andre verdenskrig ble den globale organisasjonen FN etablert og i 1948 ble Verdenserklæringen om menneskerettighetene vedtatt av FNs generalforsamling. For første gang ble de viktigste sidene av frihet definert som noe alle mennesker har krav på. Etter dette har en rekke internasjonale avtaler om menneskerettigheter, blant annet om kvinner og barns rettigheter, styrket menneskers rett til frihet.

NO | EN