Toolkit logo
NO | EN
Illustrasjonsbilde
Foto: UK Department for International Development (CC BY 2.0)
Aktivitet:

Kvinnelige forbilder

Utallige kvinner har ved sitt arbeid og engasjement bidratt til å skape bedre samfunn. Kan jeg også gjøre noe betydningsfullt for andre?

Foto: UK Department for International Development (CC BY 2.0)

Kjappe fakta om aktiviteten

tema for aktiviteten
Negativ sosial kontroll • Kultur og identitet
Målgruppe for aktiviteten
Ungdomsskole • Videregående skole • Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
relevante fag
Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring.
Tidsbruk for aktiviteten
Ca 45 minutter
Nødvendig materiell
Nødvendig materiell: Gule lapper og penner. Store ark.

Mål for aktiviteten

 • Å bevisstgjøre om at hvert enkelt individ er viktig og kan påvirke samfunnet.
 • Å formidle kunnskap om kvinner som har gjort en viktig innsats.
 • Å inspirere til handling og aktivisme.
Bakgrunn for aktiviteten
Aktivitet fra “Frihet, ja! - en håndbok for workshops om kvinner og barns rettigheter, samt negativ sosial kontroll. Utviklet av Menneskerettighetsakademiet med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Forberedelser

Presentasjon av kvinnelige forbilder, om leder vil inkludere dette i oppsummeringen.

Gjennomføring

 • Leder introduserer: Mange kvinner har gjort en positiv innsats som inspirerer andre. De er forbilder. De har gjort noe bra for familien, lokalsamfunnet, landet eller til og med for verden.
 • Hver og en av dere skal nå tenke på kvinner som dere mener er gode forbilder. De kan være berømte nasjonale eller internasjonale størrelser, men like gjerne en slektning, nabo eller god venninne. For hvert forbilde skal dere svare på tre spørsmål. 1. Hvem er det? 2. Hva positivt har vedkommende gjort? 3. Hva kan vi lære? (5 minutter).
 • Når deltakerne er ferdige, skal de gå i grupper på 4-6. Hver deltaker skal kort fortelle om sine forbilder til de andre. Til slutt skal gruppen bli enige om to av de presenterte forbildene som skal presenteres til de andre i plenum. På flippoverarket skal gruppen svare på disse spørsmålene om de to forbildene:
  • Hvem er det?
  • Hvilke positive handlinger har hun gjort?
  • Hva kan vi lære?
 • Gruppene presenterer i plenum.

Refleksjon

 • Har dere lært noe nytt?
 • Har dere tidligere tenkt på kvinnelige forbilder? Er de fleste forbildene vi presenteres for i nyhetene, historietimen eller andre fag på skolen, menn eller kvinner?
 • Er det viktig å fokusere på kvinnelige forbilder? På hvilken måte kan dette ha betydning for våre døtre og sønner?
 • Har dere noen gang tenkt på at dere selv er forbilder?

Dette tar vi med oss videre

Utallige kvinner har opp gjennom historien gjort en viktig innsats. Noen oppnår nasjonal eller internasjonal anerkjennelse, mens andre blir verdsatt i hverdagen av familie og/eller lokalmiljø. Vi bør la oss inspirere av disse. Hver og en er viktig i vår egen krets og kan inspirere andre.

Tips til underviser

Leder kan vise bilder av kjente kvinner og fortelle litt om dem. Gode eksempler kan være: Gro Harlem Brundtland, Greta Thunberg, Malala Yousafzai, Simone de Beuvoir, Shirin Ebadi, Marie Curie, Nadia Murad, Kamala Harris og Ruby Bridges.

NO | EN