Toolkit logo
NO | EN
Aktivitet: Menneskerettigheter i Europa. Bilde av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
Foto: Simon. Lisens: CC BY NC ND 2.0
Aktivitet:

Menneskerettigheter i Europa

Det europeiske menneskerettighetssystemet er det mest avanserte menneskerettighetssystemet i verden. Hvordan fungerer systemet i praksis?

Foto: Simon. Lisens: CC BY NC ND 2.0

Kjappe fakta om aktiviteten

tema for aktiviteten
Menneskerettigheter
Målgruppe for aktiviteten
Videregående skole • Organisasjoner og andre
relevante fag
Samfunnskunnskap. Engelsk. Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap
Tidsbruk for aktiviteten
Ca 2 timer
Nødvendig materiell
Nødvendig materiell: Store ark, penn og papir. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (forenklet) til hver deltaker. Utstyr til visning av film.

Mål for aktiviteten

 • Styrke kunnskapen om det europeiske menneskerettighetssystemet.
 • Bevisstgjøre om at enkeltpersoner fra medlemsstater i Europarådet kan legge frem deres saker i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, dersom de mener at deres rettigheter i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen er brutt.
Bakgrunn for aktiviteten
Utviklet av Menneskerettighetsakademiet gjennom en rekke kurs for lærere i Russland og Norge.

Gjennomføring

 • Leder innleder om hvordan det europeiske menneskerettighetssystemet har utviklet seg etter andre verdenskrig (forslag til presentasjon). Milepæler er etableringen av Europarådet (1949), vedtaket av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (1950) og etableringen av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (1959).
 • Deltakerne ser filmen om Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
 • Leder deler inn i grupper (maks 4 i hver gruppe). Hver gruppe skal velge og analysere en sak fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Deltakerne kan studere saker om for eksempel ytringsfrihet eller andre temaer de er interessert i. Lederen viser hvordan man finner saker i databasen på Europarådets nettside (veileder til databasen). Tips: det er mulig å søke på saker gjennom nøkkelord eller en artikkel i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Les pressemeldingene knyttet til dommene, de gir en god oversikt over sakene.
 • De følgende spørsmålene skal besvares:
  • Hvem er partene i saken?
  • Hvilke artikkel/artikler i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen skal ha blitt brutt?
  • Hva handler saken om? Hva er problemet? Gi en kort oppsummering.
  • Hva er domstolens beslutning og hva er hovedargumentene?
 • Gruppene presenterer deres funn for de andre.

Refleksjon

 • På hvilken måte har det europeiske systemet bidratt til å styrke menneskerettighetene i Europa etter andre verdenskrig?
 • Hva tror dere menes med begrepet "rettsliggjøring"?
 • På hvilken måte henger demokrati og menneskerettigheter sammen?

Dette tar vi med oss videre

Det europeiske menneskerettighetssystemet ble til på bakgrunn av erfaringene fra andre verdenskrig. Formålet var å sikre fred og respekt for grunnleggende menneskerettigheter og utvikle demokrati. Avgjørelsene til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg er bindende for medlemsstatene, og kan bidra til endring av lover og praksis. Det er imidlertid en pågående prosess for å gjøre domstolen mer effektiv.

Ressurser

Tips til underviser

 • Deltakerne kan undersøke hvilke andre regionale menneskerettighetssystemer som eksisterer, og velge et system som de skal fordype seg i.
 • Be deltakerne finne nylige saker mot Norge, og deretter utforme avisartikler eller podcaster som oppsummerer saken.
 • Vis videoen "Kan Den europeiske menneskerettighetsdomstol bestemme over Norge?"(Norges institusjon for menneskerettigheter)
NO | EN