Toolkit logo
NO | EN
Aktivitet: Min organisasjon. Bilde: Jente står foran Stortinget med en plakat der det står "Jeg har også rett til å si min mening"
Foto: Elev i prosjektet Human Rights Lens Norge
Aktivitet:

Min organisasjon

Mange uavhengige organisasjoner (NGO´er) gjør en viktig innsats for at menneskerettighetene skal sikres og respekteres. I dette gruppearbeidet blir deltakerne bedre kjent med hvordan NGO´er arbeider.

Foto: Elev i prosjektet Human Rights Lens Norge

Kjappe fakta om aktiviteten

tema for aktiviteten
Demokrati og medborgerskap
Målgruppe for aktiviteten
Ungdomsskole • Videregående skole • Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
Tidsbruk for aktiviteten
Ca 1 timer
Nødvendig materiell
Nødvendig materiell: Tilgang til informasjon (internett, bibliotek), eventuelt besøk til menneskerettighetsorganisasjoner.

Mål for aktiviteten

 • Bli bedre kjent med menneskerettighetsorganisasjoner og hvordan de arbeider.
Bakgrunn for aktiviteten
Utviklet av Menneskerettighetsakademiet (MRA). Inspirert av en aktivitet fra boken "Bygg broer, ikke murer" av Lillian Hjorth og Enver Djuliman, Humanist forlag, 2007.

Gjennomføring

Bli kjent med begrepet

 • Lederen ber deltakerne om å identifisere måter man kan skape positiv endring i samfunnet på. Hvis noen svarer “frivillige organisasjoner”, be dem forklare hva en slik organisasjon er.
 • Gjennom idemyldring skriver lederen opp ulike kjennetegn på en statlig uavhengig organisasjon (på engelsk: Non Governmental organisation,NGO) på tavlen:
  • Ikke-statlig/frivillig/uavhengig av myndighetenes standpunkter.
  • Som regel partipolitisk uavhengig
  • Har ofte støttemedlemmer
  • Får støtte og penger fra ulike aktører i samfunnet (gjennom medlemmer, bedrifter, staten, publikum, innsamlingsaksjoner og så videre).
 • Leder forteller at det finnes mange uavhengige organisasjoner som arbeider med menneskerettigheter. Hva slags oppgaver kan de ha? Leder kan nevne disse oppgavene om de ikke nevnes av deltakerne:
  • Overvåker og rapporterer om situasjonen for menneskerettighetene i inn- og utland.
  • Arbeider ofte i forhold til et problemområde eller tema, eksempelvis barns rettigheter, flyktningers rettigheter, ytringsfrihet og så videre.
  • Arbeider ofte på grasrota.
  • Driver prosjekter rettet mot utsatte grupper (fattige, rusmisbrukere, prostituerte, diskriminerte, flyktninger, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne osv).
  • Gir juridisk bistand til sårbare grupper
  • Driver informasjonskampanjer og opplysningsarbeid.
  • Påvirkningsarbeid/lobbying overfor politiske myndigheter og mye annet.
  • Har ofte internasjonale nettverk.
 • Leder spør deltakerne: Har dere selv erfaring med frivillige organisasjoner? Er noen medlem i en slik organisasjon? På hvilken måte bidrar organisasjoner til å bygge og styrke demokratiet?

Gruppearbeid

 • Leder deler inn i grupper på 3-5 deltakere, og ber deltakerne komme med innspill til følgende spørsmål: Er det utfordringer knyttet til menneskerettighetene i Norge? For eksempel når det gjelder retten til helse, skole, ytringsfrihet, diskriminering osv. Leder skriver opp forslagene.
 • Leder gir dem deretter gruppeoppgaven: Tenk at dere skal starte en egen organisasjon som skal arbeide for å løse ett av de nevnte problemene. Dere skal gjøre følgende:
 1. Gi organisasjonen et navn.
 2. Beskriv hva organisasjonen arbeider for. Hvilke utfordringer skal organisasjonen løse/gjøre noe med?
 3. Lag en handlingsplan med forslag til hvordan organisasjonen skal arbeide for å løse utfordringen.
 • Gruppene presenterer sine «organisasjoner». Deltakerne kan selv velge format for presentasjonen.

Dette tar vi med oss videre

Uavhengige ikke-statlige organisasjoner utfører viktige oppgaver i et samfunn, og er derfor et viktig supplement til staten. Organisasjonene fungerer ofte som et korrektiv til myndighetene, og kan kritisere deres politikk. Det er viktig at noen følger med og holder myndighetene i ørene. Uavhengige organisasjoner er en mulighet for vanlige mennesker til å gjøre en innsats og arbeide for menneskerettighetene.

Menneskerettighetsorganisasjoner blir ofte lyttet til og får gehør og innflytelse i demokratiske land, mens de opplever sterkt press i udemokratiske regimer.

Tips til underviser

 • Deltakerne kan lage slagord for å fremme saken sin, og skrive slagordene på plakater som kan henges opp i klasserommet.
 • Gruppene kan få i oppgave å gå i dybden på én menneskerettighetsorganisasjon i Norge eller utlandet gjennom å svare på disse spørsmålene:
 1. Hva er organisasjonens mål?
 2. Hvordan arbeider den?
 3. Hvem er medlemmer?
 4. Hvor får organisasjonen pengene sine fra?
 5. Finnes noen organisasjoner som er aktive i ditt nærmiljø? Hvorfor ble den etablert? Hva har den oppnådd?

NO | EN