Toolkit logo
NO | EN
Illustrasjonsbilde
Foto: MRA
Aktivitet:

Pantomime

Hvordan fremstille ytringsfrihet uten å bruke lyd? Hvordan mimer man retten til privatliv? Denne øvelsen skaper latter og kunnskap på samme tid.

Foto: MRA

Kjappe fakta om aktiviteten

tema for aktiviteten
Menneskerettigheter
Målgruppe for aktiviteten
Ungdomsskole • Videregående skole • Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
relevante fag
Samfunnsfag/samfunnskunnskap. Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskap.
Tidsbruk for aktiviteten
Ca 45 minutter
Nødvendig materiell
Nødvendig materiell: Lapper med artikler fra Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Gode artikler å bruke er 5,12,14,16,17,18,19,20,24 og 26.

Mål for aktiviteten

 • Gi bedre kjennskap om ulike menneskerettigheter.
 • Bevisstgjøre om at brudd på menneskerettigheter er reelle problemer.
 • Skape god stemning og sosialisering.
Bakgrunn for aktiviteten
Menneskerettighetsakademiet har i årevis brukt aktiviteten som en morsom introduksjon til ulike artikler i Verdenserklæringen.

Gjennomføring

 • Del inn i små grupper på 3-5 personer som hver får utdelt en artikkel i Verdenserklæringen.
 • Oppgaven er å lage pantomime (sketsj uten bruk av ord) om en situasjon der det skjer et brudd på artikkelen. Det er viktig at gruppene ikke får vite om hverandres artikler, og de bør øve på pantomimen på ulike steder (5-10 minutter)
 • Den første gruppen fremfører så sin pantomime, og de andre deltakerne skal finne ut hvilke artikkel i erklæringen det dreier seg om. De som tror de vet svaret, rekker opp hånden, men uten å si noe. Lederen må presisere at gruppen må få spille ferdig uten at noen forstyrrer eller snakker.
 • Lederen peker så ut én som leser opp den aktuelle artikkelen han eller hun tror pantomimen gjelder. Dersom gruppen ikke godtar svaret, får en annen deltaker prøve å svare. Etter at man har funnet rett svar, fremfører de neste gruppene sin pantomime.

Refleksjon

 • Hva synes dere om denne øvelsen? Er det noe vi kan lære?

Dette tar vi med videre

Menneskerettighetene er en del av vårt liv, og noen gang brytes menneskers rettigheter. Menneskerettigheter er ikke abstrakte ord på et papir, men konkrete lover som skal skape gode samfunn. Menneskerettighetsbrudd skjer ofte i samfunn preget av krig og konflikt, men også i moderne demokratiske stater. Det finnes ikke perfekte samfunn. Vi må lære om menneskerettigheter for å delta i arbeidet for å fremme og beskytte dem.

Tips til underviser:

 • Dette er en aktivitet som deltakerne pleier å sette stor pris på.  Fordi den medfører kreativt samspill og fysisk aktivitet, passer den godt etter timer med mer teoretisk undervisning.
 • I stedet for å bruke Verdenserklæringen om menneskerettighetene, kan man bruke Barnekonvensjonen eller et annet menneskerettighetsdokument.
 • Følg opp aktiviteten med å vise videoen "Hva er menneskerettigheter?" (Norges institusjon for menneskerettigheter)
NO | EN