Toolkit logo
NO | EN
Aktivitet: Samtalekort om menneskerettigheter. Tre kvinner som sitter rundt et bord og arbeider med et gruppearbeid.
Foto: Menneskerettighetsakademiet
Aktivitet:

Samtalekort om menneskerettigheter

I dette gruppearbeidet skal deltakerne diskutere spørsmål knyttet til bilder fotografert av elever fra åtte videregående skoler i Norge. Elevene har dokumentert temaer og utfordringer for menneskerettigheter lokalt og nasjonalt i et prosjekt kalt Human Rights Lens.

Foto: Menneskerettighetsakademiet

Kjappe fakta om aktiviteten

tema for aktiviteten
Menneskerettigheter • Demokrati og medborgerskap
Målgruppe for aktiviteten
Ungdomsskole • Videregående skole • Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
relevante fag
Samfunnsfag/samfunnskunnskap. Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap.
Tidsbruk for aktiviteten
Ca 1.5 timer
Nødvendig materiell
Nødvendig materiell: Samtalekort om menneskerettigheter. Penn. Store ark. Presentasjon av bilder (Powerpoint) og FNs Verdenserklæringen om menneskerettigheter (1948)

Mål for aktiviteten

 • Få kunnskap om det internasjonale menneskerettighetssystemet og hvordan menneskerettighetene påvirker nasjonale samfunn over hele verden, inkludert deres eget.
 • Reflekterer over menneskerettigheter og demokratiske utfordringer i egne omgivelser og liv.
 • Blir inspirert til å dokumentere temaer knyttet til menneskerettigheter i eget nærmiljø.
Bakgrunn for aktiviteten
Samtalekortene er utviklet av Menneskerettighetsakademiet sammen med Centrum Edukacji Obywatelskiej som en del av samarbeidsprosjektet «Schools for inclusion».

Bakgrunn: Fotografiene på forsiden av kortene er fra prosjektet Human Rights Lens (HRL) i Norge der flere hundre elever fra åtte videregående skoler deltok. Oppgaven var å dokumentere temaer knyttet til menneskerettigheter i egne omgivelser. Resultatet ble lokale utstillinger og nettstedet hrlens.no.

HRL er utviklet av organisasjonen Frame, og ble første gang gjennomført internasjonalt i 2019/2020 med støtte fra Nordisk Ministerråd. Menneskerettighetsakademiet var partner i prosjektet sammen med utdanningsinstitusjoner i Sverige, Finland, Russland og Norge.

Gjennomføring

 • Leder innleder om menneskerettighetene og deler ut Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948).
 • Leder introduserer kortene og forteller deltakerne om bildene på forsiden: Når vi snakker om menneskerettigheter er fokuset ofte globalt, men menneskerettigheter handler også om våre egne liv og nærmeste omgivelser. Bildene på kortene er fotografert av norske elever i prosjektet Human Rights Lens, og viser temaer knyttet til menneskerettigheter lokalt og nasjonalt.
 • Leder deler inn i grupper på 4 til 5 deltakere. Hver gruppe får utdelt 4-5 samtalekort. Velg kort ut fra gruppens alder og forkunnskap om temaene.Dersom det er mange deltakere, kan flere grupper få samme kort.
 • Leder presenterer oppgaven: Dere har 45 minutter til å diskutere og reflektere over bildene og spørsmålene på kortene. Flere av kortene har også en påstand. Skriv ned argumenter for og imot hver påstand på det store arket.
 • I plenum presenterer hver gruppe sine refleksjoner og svar knyttet til det utvalgte kortet (15-20 min).
 • Leder oppsummerer med å presentere alle bildene og relevant informasjon om menneskerettigheter og temaet (30 min).

Tips:

 1. Om spørsmålene ikke passer gruppens alder eller språk kan de kun se på bildene, og reflektere rundt temaet i grupper.
 2. Om man vil fremheve ett tema kan gruppene få utdelt samme kort.

Refleksjon

 1. Hvordan var det å diskutere spørsmålene på kortene?
 2. Hvordan kan bilder skape engasjement og følelser?

Dette tar vi med oss videre

Når en stat forplikter seg til (ratifiserer) en menneskerettighetskonvensjon er det myndighetenes ansvar å sørge for at landets lover er i harmoni med innholdet i konvensjonen. Staten kan også gjøre flere andre ting for å realisere menneskerettighetene: bygge skoler og sykehus, utdanne lærere og politi, gjennomføre valg osv.

Selv om staten har det juridiske ansvaret for å realisere menneskerettighetene, kan vi alle bidra for eksempel gjennom å delta aktivt i samfunnet og si ifra dersom man blir vitne til for eksempel diskriminering.

ETTERARBEID

Gruppearbeidet kan inspirere deltakerne til å dokumentere menneskerettighetsspørsmål i eget nærmiljø, og lage lokale utstillinger. Se hvordan man gjennomfører workshopen «Human Rights Lens»:

Bruk påstandene på samtalekortene i en dialogøvelse.

NO | EN