Toolkit logo
NO | EN
Aktivitet: Tidslinje om barns rettigheter. Bilde: Veggmaleri av miljøaktivisten Greta Thunberg.
Foto: Aslıhan Altın (Unsplash)
Aktivitet:

Tidslinje: Barns rettigheter

De siste hundre årene har barn gradvis fått et sterkere rettighetsvern. FNs Barnekonvensjon var et viktig gjennombrudd. I dette gruppearbeidet skal deltakerne plassere bilder av milepæler i historien om barns rettigheter i kronologisk rekkefølge. Flere bilder viser at barn og unge selv kan skape positiv endring.

Foto: Aslıhan Altın (Unsplash)

Kjappe fakta om aktiviteten

tema for aktiviteten
Negativ sosial kontroll • Menneskerettigheter
Målgruppe for aktiviteten
Ungdomsskole • Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
relevante fag
Samfunnsfag/samfunnsvitenskap. Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring. Demokrati og medborgerskap.
Tidsbruk for aktiviteten
Ca 1.5 timer
Nødvendig materiell
Nødvendig materiell: Et sett med bilder (A4 eller A5-format) til hver gruppe. Kopier av FNs barnekonvensjon – utvalgte bestemmelser. Et langt bord og teip til tidslinje. PC og projektor.

Mål for aktiviteten

 • Å få innsikt i historiske milepæler som har hatt betydning for barns liv.
 • Å få kunnskap om barns rettigheter og FNs barnekonvensjon
 • Å føle mestring og bli inspirert
Bakgrunn for aktiviteten
Aktivitet fra “Frihet, ja! - en håndbok for workshops om kvinner og barns rettigheter, samt negativ sosial kontroll. Utviklet av Menneskerettighetsakademiet med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Forberedelser

Gjennomføring

 • Leder gir en kort innføring til FNs barnekonvensjon (15 minutter). Viktige poenger:
  • Med sin fysiske og mentale umodenhet, er barn en særlig sårbar gruppe i samfunnet som trenger omsorg og et spesielt vern.
  • Opp gjennom tidene har mange barn hatt svært vanskelige livsvilkår. Barnearbeid, seksuell og annen fysisk og psykisk utnyttelse, har vært utbredt. Også i dag er det mange barn som lider.
  • Med FNs Barnekonvensjon (1989) fikk barn over hele verden et bedre rettighetsvern. Konvensjonen er en faktor som har bidratt til positiv endring for barn og unge.
 • Leder deler inn i grupper (4–6) som får utdelt hver sitt sett med bilder. Deltakerne skal tolke bildene og prøve å legge dem i kronologisk rekkefølge på tidslinjen. Hvilke milepæler i historien om barns rettigheter viser bildene? (30 min)
 • Når gruppene er ferdige, skal lederen se på – og gi anerkjennelse til –hver enkelt gruppes tidslinjer.
 • Leder viser deretter i plenum bildene i kronologisk rekkefølge. For hvert bilde forklares hvordan hendelsen/eller personen har vært viktig for å skape bedre livsvilkår for barn. Deltakerne kan også prøve å svare på hvilken artikkel i FNs barnekonvensjon som er relevant/e for situasjonen.

Dette tar vi med oss videre

Vi har sett at barn de siste to hundre årene gradvis har fått et bedre rettighetsvern. FNs barnekonvensjon (1989) var en viktig milepæl. Både lovendringer og den generelle utviklingen i verden har ført til positive endringer for barn. Det er mange, både enkeltpersoner, grupper og organisasjoner, som har kjempet – og kjemper – for bedre livsvilkår for barn. Mange av dem har selv vært – eller er – barn.

NO | EN