Toolkit logo
NO | EN
Illustrasjonsbilde
Foto: MRA
Aktivitet:

Den nye planeten

Deltakerne skal lage ti regler for en “ny planet”, og deretter sammenligne disse med Verdenserklæringen om menneskerettighetene.

Foto: MRA

Kjappe fakta om aktiviteten

tema for aktiviteten
Menneskerettigheter • Demokrati og medborgerskap
Målgruppe for aktiviteten
Ungdomsskole • Videregående skole • Voksenopplæring • Organisasjoner og andre
relevante fag
Samfunnsfag/samfunnskunnskap. KRLE. Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskapSe kompetansemål
Tidsbruk for aktiviteten
Ca 2 timer
Nødvendig materiell
Nødvendig materiell: Store ark og tusjer. Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Utstyr til foredrag og/eller visning av film.

Mål for aktiviteten

 • Styrke demokratisk kompetanse gjennom å reflektere over gode samfunnsverdier.
 • Bevisstgjøre om at formålet med det internasjonale menneskerettighetssystemet er å etablere gode samfunn for alle mennesker uten diskriminering.
Bakgrunn for aktiviteten
Gjennomført av flere tusen asylsøkere, skoleelever, lærere, journaliststudenter i Norge, Russland, Portugal, Bulgaria, Polen og flere andre land.

Forberedelser

Gjennomføring

Del 1 (45-60 min):

 • Leder deler inn i små grupper (3-5 personer) og introduserer oppgaven:

  Det har skjedd en katastrofe på jorda og alt liv er utslettet. Dere er de eneste menneskene som har fått plass i en rakett som er på vei til en helt ny planet. Planeten ligner ganske mye på jorda med fjell, hav og en atmosfære man kan puste i. Det er natur, skog, gress, frukt, grønnsaker og dyr. Det eneste som ikke finnes der fra før er mennesker. Så dere er de første. Men etter hvert vil det bli mange mennesker på planeten.

  Som de aller første har dere ett privilegium, og det er å bestemme hvilke regler som skal gjelde for samfunnet på planeten. Så dette er deres oppgave: Å bli enige om ti regler som skal gjelde for alle menneskene på planeten slik at de kan leve gode liv. Reglene skal skrives ned på et stort ark, og dere kan gjerne finne på et navn til den nye planeten.
  (30 min.)
 • Gruppene presenterer og begrunner reglene i plenum. For å unngå gjentagelser kan gruppene presentere kun noen regler hver.

Pause

Del 2 (60-80 min)

 • Lederen har en presentasjon om hva menneskerettigheter er, samt bakgrunnen for og innholdet i, Verdenserklæringen om menneskerettighetene.
 • Leder deler ut en kopi av Verdenserklæringen til alle.
 • Deltakerne arbeider videre i gruppene. Oppgaven er å sammenligne egen planets regler med artiklene i Verdenserklæringen. Hvilke artikler ligner på deres egne regler? Artiklenes nummer skal skrives opp ved siden av regelen (gjerne med en tusj i en annen farge).
 • Presentasjon i plenum. Sannsynligvis har deltakerne regler som samsvarer med innholdet i Verdenserklæringen. Dette er en god anledning til å lese opp artikler i erklæringen for å bli bedre kjent med dem.

Refleksjon

 • Hva synes dere om dette gruppearbeidet?
 • Hvorfor er det viktig å tenke over regler for et godt samfunn?

Dette tar vi med oss videre

Menneskerettighetene representerer verdier som er felles for samfunn over hele jorda. Dette har deltakerne selv vist ved å velge mange av de samme verdiene til sin egen planet. Da Verdenserklæringen ble vedtatt i 1948, ble menneskerettighetene for første gang en universell forpliktelse. Da erklærte FNs medlemsstater at de skal arbeide for å beskytte og fremme menneskerettighetene for alle.

Verdenserklæringen er utgangspunktet for et omfattende internasjonalt system for å beskytte menneskerettighetene som har vokst frem siden 1948.

Tips til underviser

NO | EN