Toolkit logo
NO | EN
Illustrasjonsbilde
Foto: Elev, Sandvika vgs. Human Rights Lens Norge 2021/2022
Workshop:

Ytringsfrihet

Hva er ytringsfrihet? I denne workshopen får deltakerne innsikt i hvordan ytringsfriheten fungerer, og dens grenser.

Foto: Elev, Sandvika vgs. Human Rights Lens Norge 2021/2022

Slik gjennomfører du workshopen

Deltakerne deltar først i en dialogøvelse hvor de skal ta standpunkt til ulike aktuelle påstander. Øvelsen viser hvorfor ytringsfriheten er så sentral i demokratiske samfunn. Men er det en grense for hva som skal være lov å si? Dette skal deltakerne utforske i gruppearbeidet "100 % ytringsfrihet".

Bruk en energilader som avbrekk underveis.

Total varighet: ca 2 timer.

Etter workshopen skal deltakerne ha

  • Fått mer kunnskap om begrepet "ytringsfrihet".
  • Reflektert rundt ytringsfrihetens grenser.
NO | EN